Boompieper (Tree Pipit)

21 Apr 2016
Nederlandse, Engelse en Wetenschappelijke namen.
Soort/Species Orde/Order Familie/Family
Boompieper Zangvogels Kwikstaarten en piepers
Tree Pipit Perching birds Wagtails, Pipits
Anthus trivialis Passeriformes Motacillidae

Waterleidingduinen, Amsterdam

2013:04:12
Boompieper