Kleine zwaan (Tundra Swan)

21 Apr 2016
Nederlandse, Engelse en Wetenschappelijke namen.
Soort/Species Orde/Order Familie/Family
Kleine zwaan Eendvogels Zwanen, Ganzen en eenden
Tundra Swan Duck, Geese, and relatives Ducks, Geese and Swans
Cygnus columbianus Anseriformes Anatidae

Vogelplas Starrevaart

2014:11:23
Kleine zwaan

Vogelplas Starrevaart

2014:11:23
Kleine zwaan

Kleine zwanen, wintergast uit Rusland, waarschijnlijk nog op doortocht naar Engeland.