Casarca (Ruddy Shelduck)

21 Apr 2016
Nederlandse, Engelse en Wetenschappelijke namen.
Soort/Species Orde/Order Familie/Family
Casarca Eendvogels Zwanen, Ganzen en eenden
Ruddy Shelduck Duck, Geese, and relatives Ducks, Geese and Swans
Tadorna ferruginea Anseriformes Anatidae

Oostvaardersplassen

2013:04:19
Casarca