Zwarte ruiter (Spotted Redshank)

21 Apr 2016
Nederlandse, Engelse en Wetenschappelijke namen.
Soort/Species Orde/Order Familie/Family
Zwarte ruiter Steltloperachtigen Strandlopers en snippen
Spotted Redshank Shorebirds, Gulls, and relatives Sandpipers, Snipes
Tringa erythropus Charadriiformes Scolopacidae

Esumakeech, Lauwersmeer

2014:06:21
Zwarte ruiter

Zwarte ruiters op jacht. Niet de beste foto, maar ze wilden niet erg dichtbij komen. Een 'bewijsplaatje' dus van grote afstand.