Bayawever (Baya Weaver)

20 Dec 2018
Nederlandse, Engelse en Wetenschappelijke namen.
Soort/Species Orde/Order Familie/Family
Bayawever Zangvogels Wevers en verwanten
Baya Weaver Perching birds Weavers, Widowbirds
Ploceus philippinus Passeriformes Ploceidae

, ,

2018:11:28
Bayawever

with , sec at f/, ISO

, ,

2018:11:28
Bayawever

with , sec at f/, ISO

, ,

2018:11:28
Bayawever

with , sec at f/, ISO