Tewaterlating

16 februari 2008

De boot is 16 febuari te water gelaten. Helaas konden we daar zelf niet bij zijn, maar de werf heeft ons een CD gestuurd met foto's zodat we het toch achteraf nog een beetje mee kunnen maken. En u dus ook.