Oudste kerkregisters

31 januari 2010

Het huwelijk van Marinus Jillis Houtekamer en Maatje Marcus [de Vos] is terug te vinden. Dat was 13 maart 1734 in Kattendijke.

Akte huwelijk Marinis Jillis Houtekamer

Het trouwboek vermeldt dat Marinis Jillis is geboren in Heinkenszant. Als hun zoon Jillis later dat jaar wordt geboren staat de vader genoteerd als Marinis Jillisz Houtekamer. De tweede naam is eigenlijk altijd de naam van de vader, en dat staat in deze akte dus expliciet bevestigd met Jillisz. Bovendien heet de kleinzoon ook weer Jillis.

Akte geboorte Gillis Houtekamer

We zoeken een "Jillis Houtekamer" als vader van de in 1734 gehuwde Marinus Jillis Houtekamer.

Een mogelijke kandidaat is Gilles Jacobsz Oudkamer die in 1706 trouwt met Janneken Jans. Van dit huwelijk is de notitie in het trouwboek van de Nederlands Hervormde kerk in 's Heerenhoek (1657-1810) bewaard gebleven. Ondanks dat mijn vader Jacob heette, kwam de naam Jacob toen nog niet veel voor in mijn tak van de familie. Hij komt niet terug in de bekende kinderen of kleinkinderen van Marinus Jillis, en ook verder is er geen bewijs dat deze Gilles Jacobsz de vader is van 'onze' Marinus Jillis.

Een andere kandidaat is Gillis Aenthonisse Oudekamer, in 1706 weduwnaar van 4 kinderen volgens RAZE 2840 (Heinkenszand) van 18.6.1706, fol. 171: Gillis Aenthonisse Oudekamer is akkoord over het moederlijk goed van de kinderen Anthonij, Dierck, Marinus en Cornelis Gillis Oudekamer; Dierck Corn. de voogdij; de vader belooft ieder kind 5 schell of ze voor dit begraven. Een van zijn zonen was Marinus Gillis Oudekamer, dat zou 'onze' Marinus Jillis kunnen zijn. Wat de naam betreft klopt dit in elk geval. Gilles was op 7 mei 1693 gehuwd met Aeltje Dijrcks van Baerland (Nisse TB NH 1607-1705). De geboorte van Aeltje is terug te vinden in Baarland, als dochter van Dijrijck Henderijcksen en Lena Marijnissen. Haar naam vinden we terug in de kinderen (Dirk) en kleinkinderen van Gilles.

Huwelijk Gilles Ant Houtekamer

In 1694 vinden we ook een Gilis Oudekamer die haardstede geld moet betalen in Heinskenszand, consistent met de RAZE vermelding hierboven, en met de huwelijksakte van Marinus Jillis. Gilles is ook van Heinkenszand volgens de trouwakte. De geboorteregisters van Heinkenszand zijn in de oorlog voorloren gegaan bij de het bombardement van Middelburg.

In beide gevallen is de theorie dat een 'Oudekamer' de vader is van een 'Houtekamer'. Dat kan best, want in het Zeeuwse dialect werd en wordt de H niet uitgesproken, het verschil is dus niet te horen. De naam Oudekamer komt hoogstwaarschijnlijk van een polder met diezelfde naam bij Heinkenszand. Deze polder in de tweede helft van de 14e eeuw drooggelegd. Dit op gezag van de heer Smeulers, die als bron een boek van C. Dekker, "Zuid-Beveland", Assen 1971, p 230 aangeeft. Een recentere publicatie die deze polders beschrijft is het boek "Heinkenszand, land van 18 polders". In de omgeving van Heinskenszand is de naam Oudekamer in de 17e en 18e eeuw relatief veel voorkomend. Later (nu) komt de naam helemaal niet meer voor.

Dus lijkt het me zeer waarschijnlijk Gillis Aenthonisse Oudekamer mijn voorouder is.

Op grond van wat bewaard is gebleven in de RAZE archieven kunnen we ook nog verder een stuk verder terug in te tijd, lees daarvoor verder op de Oudecamer pagina.