Bronnen voor mijn stamboom onderzoek

16 januari 2010

De basis voor het stamboom onderzoek is gelegd door mijn moeder, die alles wat zij wist over haar familie en die van mijn vader op papier heeft gezet. Daarmee waren alle familieleden van na 1900, en ook een groot aantal andere voorouders bekend.

Op basis van deze informatie heb ik heel veel gezocht op de site van het Zeeuws archief online, waar heel veel van de informatie over de burgerlijke stand in Zeeland sinds 1800 te vinden is, tegenwoordig zelfs ook redelijk wat informatie uit de jaren vlak daarvoor.

Voor de oudere gegevens heb ik gezocht met Google naar vooral Houtekamers en Wisses. Via een van de sites ben ik in contact gekomen met de heer Smeulers, uit wiens onderzoek bleek dat het waarschijnlijk is dat de naam "Houtekamer" vroeger werd gespeld als "Oudecamer". Gezien het Zeeuwse dialect, waarin de H niet wordt uitgesproken, is dat zeker plausibel. Daarom vindt u vanaf de 10-de generatie de naam Oudecamer in de stamboom. De Oudekamer was en is een polder bij Heinkenszand.

Van januari tot april 2009 heb ik voor een aantal voorouders de geboortedata toegevoegd op basis van nieuwe gegevens in het on-line Zeeuws archief.

Begin januari 2010 (ja, het is een winterwerkje) heb ik me verdiept in de CD-ROM publicaties van de stichting Genealogie in Zeeland. Op grond daarvan denk ik nu 13 generaties terug te kunnen voor de Houtekamer/Oudekamer familie. Tot en met de 9e generatie is het zeker, daarvoor moet je aannames doen. Ik denk dat die kloppen. Deze CD-ROM bevatten heel veel DTB gegevens, op grond waarvan ik ook veel informatie heb toegevoegd voor de kwartierstaat. Veel lijnen lopen nu door tot de huwelijken van rond 1750.

De CD-ROMs bevatten ook samenvattingen van een deel van de RAZE archieven, met vooral de genealogische gegevens. De complete tekst van de RAZE achieven is helaas nog niet gedigitaliseerd.

Ook in januari 2010 heb ik weer een aantal aanvullingen kunnen doen met nieuwe gegevens uit het Zeeuws archief online.

Voor andere voorouders dan de Houtekamer-lijn van voor 1800 heb ik gebruik gemaakt van wat anderen op het Internet hebben gepubliceerd. De laatste tijd probeer ik dat beter bij te houden, zie daarvoor ook de stamboom-sites van andere onderzoekers waar ik veel heb gevonden voor mijn stamboom.

Welke bronnen zijn er eigenlijk?

16 januari 2010

Voor de periode vanaf 1811 is het onderzoek gebaseerd op gegevens uit de burgelijke stand die is geintroduceerd door de Fransen. In Zeeuws-Vlaanderen was al 1796 onderdeel van het Franse koninkrijk. Na het vertrek van de Fransen in 1813 is de registratie gebleven. Voor zover ze openbaar zijn, zijn vrijwel alle gegevens van de burgelijke stand in Zeeland te vinden op de site van het Zeeuws archief online.

Daarvoor was het aan Nederlands Hervormde Kerk om DTB registers bij te houden: dopen, trouwen en begraven werden geregistreerd. Deze verplichting gold vanaf 1574, nadat Willem van Oranje Middelburg had ingenomen. Niet iedereen staat in deze registers, in sommige gevallen mochten andere kerken hun eigen administratie voeren. Specifiek voor Zeeland geldt dat ongeveer de helft van dr DTB registers verloren is gegaan bij het bombardement op Middelburg in 1940.

De DTB registers zijn zeker niet de enige archieven uit de tijd voor 1811. Voor mijn onderzoek naar de Oudecamer familie zijn met name de Rechterlijke Archieven Zeeland (RAZE) van belang. Veel ouders stierven met achterlating van jonge kinderen, en de RAZE vindt je dan de regelingen die werden getroffen ten aanzien van de erfenis en verzorgingn van de kinderen.

Om de DTB en RAZE gegevens te bestuderen zijn verschillende mogelijkheden, het probleem is natuurlijk vooral om de relevante informatie te vinden in de grote berg. De stichting Genealogie in Zeeland werkt gestaag aan het invoeren van deze gegevens in de computer. Helaas staat de informatie niet online, maar je kunt CD-ROMs bestellen van Borsele en Kapelle / Reimerswaal.

De informatie uit de RAZE archieven is nog maar voor een klein deel ontsloten. Er zijn "Genealogische aantekeningen", een soort samenvattingen met de "relevante" gegevens, maar de oorspronkelijke boeken bestaan ook nog. Helaas zijn die voor mij volledig onleesbaar, het schrift is te verschillend. Daarvoor zal ik dus eerst op cursus moeten...

Ook van de periode voor 1574 is nog materiaal beschikbaar, maar ik ben daar nog helemaal niet aan toegekomen. Ook voor die periode wordt gewerkt aan digitalisatie door de werkgroep Prae160, dus waarschijnlijk is het over 10 of 20 jaar mogelijk om ook dat onderzoek achter de computer te doen.

Zie de boeken pagina voor veel meer informatie over de beschikbare bronnen in Zeeland.